Hva er en totalentreprenør?

En totalentreprenør har det fulle ansvaret for gjennomføringen av et oppussingsprosjekt. Når du engasjerer en totalentreprenør som Lomundal, betyr det at vi håndterer alt fra start til slutt. Dette inkluderer planlegging og prosjektering, koordinering av rørlegger, elektriker og håndverkere, til levering av garantier og dokumentasjon.

Fordelen med å bruke en totalentreprenør er at du som kunde har ett enkelt kontaktpunkt for alle spørsmål og bekymringer gjennom hele prosjektet. Det er derfor vi setter deg opp mot en prosjektleder, så du alltid vet hvem du kan forholde deg til. Dette forenkler kommunikasjonen og prosjektstyringen, og det er totalentreprenøren som koordinerer arbeidet med underleverandører, håndverkere og tekniske konsulenter.

Ved å bruke en totalentreprenør sikrer du at alle deler av prosjektet blir utført i henhold til avtalt kvalitet, tid og kostnad. Vi som totalentreprenør har også ansvaret for prosjektets totaløkonomi, som gir en større forutsigbarhet for sluttsummen på prosjektet. For deg betyr dette mindre risiko og en mer strømlinjeformet prosess, ettersom totalentreprenøren er ansvarlig for å levere et komplett prosjekt til avtalt pris og tid.