Hvor viktig er det at prosjektleder har faglig bakgrunn?

Å bruke en prosjektleder med faglig bakgrunn kan være avgjørende for et vellykket oppussingsprosjekt. Det at en prosjektleder har faglig bakgrunn fra byggfag gjør han mye bedre egnet til å forstå prosjektet personen jobber med, som skaper en trygghet i forhold til både eventuelle feil, men også effektiviteten på prosjektet. Hos Lomundal har alle prosjektledere faglig bakgrunn eller lang erfaring i bransjen. Vi kurser også prosjektlederne slik at de holder seg oppdaterte.