Hvor viktig er det at prosjektleder har faglig bakgrunn?

Å bruke en prosjektleder med faglig bakgrunn kan være avgjørende for et vellykket oppussingsprosjekt. Det at en prosjektleder har faglig bakgrunn fra byggfag gjør dem mye bedre egnet til å forstå prosjektet, som skaper en trygghet i forhold til både eventuelle feil, men også effektiviteten på prosjektet.

Hos Lomundal har alle våre prosjektledere faglig bakgrunn eller lang erfaring i bransjen. Vi kurser også prosjektlederne slik at de holder seg oppdaterte.