Hva er forskjellen på overflateoppussing og totalrenovering av bad?

Forskjellen på overflateoppussing og totalrenovering av bad er at ved en overflateoppussing legger man kanskje bare flis på flis og bytter ut interiøret og armaturene. Ved en totalrenovering av bad river man hele badet og bygger det opp på nytt med nye rør, elektrisk, membran og så fliser og interiør. En overflateoppussing vil koste mindre, men har noen baksider ved at man gjerne mister garantier knyttet til jobben som har blitt utført på badet. Dette vil gi en dårligere vurdering på tilstandsrapport ved et eventuelt salg.