Er oppussing av bad søknadspliktig?

Å pusse opp badet er i utgangspunktet ikke søknadspliktig. Det kan bli søknadspliktig dersom man må bryte brannskille, noe man ikke alltid kan vite før man åpner opp badet. I tillegg vil det bli søknadspliktig dersom badet skal utvides og bygges inn i en tilleggsdel. Flytting av bærevegger vil også gjøre det søknadspliktig.

Du kan lese mer om dette her: https://dibk.no/bygge-eller-endre/arbeid-pa-eksisterende-bygg.