Aktuelt

Lomundal støtter MOT

Lomundal pusser opp med en større mening og har hvert år siden oppstart gitt støtte til organisasjonen MOT Norge som jobber for å styrke ungdoms robusthet og livsmestring.

Lomundal støtter MOT
Ingrid Jakhelln

17. December 2021

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

Når man tenker på Lomundal er det først og fremst oppussing av bad og bolig man forbinder med totalentreprenøren. Visjonen til Lomundal har hele veien vært å løfte standarden for byggebransjen, og ønsker på mange måter være en annerledes entreprenør. Firmaets verdier strekker seg også lenger enn til verktøy og varebiler, for når du som kunde benytter Lomundal som utførende aktør på ditt prosjekt, gir Lomundal tilbake til ungdommen. Lomundal pusser på den måten opp med en større mening og har hvert år siden oppstart gitt støtte til organisasjonen MOT Norge som jobber for å styrke ungdoms robusthet og livsmestring.

Da jeg var 10 år husker jeg at vi satt hjemme i stua og så på TV-aksjonen. Jeg hadde så lyst å støtte dem og ga de 100 kroner som var alt jeg hadde da. Jeg følte meg så dårlig fordi det var så mange på TV som ga store summer og mye mer enn meg. Men da husker jeg mamma sa til meg: ‘Men, Regine – det er jo du som har gitt mest, for du har gitt alt du har mulighet til å gi!’. Når jeg tenker tilbake på det øyeblikket tenker jeg på nettopp Lomundal Bygg. Lomundal med Bjørnar i spissen er en av de næringslivspartnerne som har gjort størst inntrykk på meg, nettopp fordi de valgte å støtte MOT fra første dag siden selskapets oppstart i 2014 – før man i det hele tatt visste om selskapet var levedyktig og om man hadde råd til det. Det viste at Lomundal hadde et stort hjerte for MOT og for det å bidra til å styrke ungdom. Heldigvis gikk det bra, og siden 2014 har selskapet bidratt med over en halv million kroner til MOT, forteller Regine Oen Hatten, leder for kjerneaktivitet i MOT.

 

MOT tilbyr forebyggende program til ungdomsskoler og videregående skoler. Gjennom å styrke ungdoms robusthet og skape klassekulturer der alle er inkluderte, bidrar MOT til å forebygge samfunnsproblemer som ekskludering, mobbing, vold, rusmisbruk, kriminalitet og psykiske vansker. Gjennom 12 MOT-økter med aktivitet, refleksjoner, historier, øvelser og action får ungdommen verktøy til å mestre livet.

Regine forteller at ungdomstiden er en tøff og krevende tid for mange ungdommer hvor mange valg skal tas rundt hvem man vil være og hva man vil stå for. Da er MOT der som en støtte for å bevisstgjøre og trene ungdom til å ta vare på seg selv og de rundt. Støtten fra Lomundal bygg betyr ekstremt mye. Vi når ut til i overkant av 67.000 ungdommer årlig, og samarbeider med 276 ungdomsskoler og videregående skoler. Det at næringslivet er inne og støtter oss gjør at vi kan tilby programmene subsidiert til skoler i Norge. Hadde vi ikke fått støtte fra Lomundal Bygg og næringslivet generelt hadde vi ikke hatt sjans til å nå ut til så mange ungdommer.

Bjørnar Lomundal utenfor kontoret

Hvorfor akkurat organisasjonen MOT?

På spørsmål om hvorfor Lomundal valgte å støtte MOT svarer Bjørnar Lomundal følgende: Jeg tok kontakt med MOT allerede før selskapet var kommet i gang med oppdrag, og de har siden da vært med oss. Bakteppet for at jeg tok kontakt med MOT den gangen var Odin-saken, hvor en 13 år gammel gutt tok sitt eget liv som følge av omfattende mobbing. Jeg hadde selv hatt MOT på ungdomskolen, og jeg opplevde dette som svært positivt. Grunnen til at vi har fortsatt å støtte MOT er at vi ser den enorme innsatsen de legger ned, og de gode resultatene de skaper. Jeg har selv vært tilstede på deres årlige Ildsjelsamling, og sett hvor høyt ungdommene setter MOT.

Jeg mener vi, og næringslivet spesielt har et ansvar for å gi tilbake. Store konsern er normalt veldig flinke til å gi, men kanskje ligger det et uforløst potensial i små og mellomstore bedrifter. 

 

At vi støtter MOT, og fronter dette i våre kanaler, har skapt nysgjerrighet hos både konkurrenter, kunder, venner og familie. Jeg benytter en hver anledning når dette kommer opp til å snakke varmt om MOT, samt det å gi noe tilbake. For vår del har det utelukkende vært en glede å kunne bidra, og vi har fått tilbake fra MOT, i form av invitasjoner til samlinger og foredrag. Dette har igjen skapt stor verdi internt hos oss, og jeg personlig bruker en del av de verktøyene jeg har fått lært gjennom ulike møter med MOT.

Regine er helt enig med Bjørnar og sier at hun oppfordrer andre bedrifter til å fortsette å styrke det viktige og forebyggende arbeidet MOT og mange andre organisasjoner gjør med å bygge ungdom.

«Tusen takk for den uvurderlige støtten dere har gitt MOT gjennom så mange år. Vi er så takknemlige for å være på lag med dere!». – Regine Oen Hatten, MOT Norge

Har du spørsmål? Kontakt oss her, eller fyll ut skjema under for å booke en gratis befaring!

Podcast om oppussing

Sjekk ut Lomundals podcast for å få en innføring i oppussing!

Hør podcasten på Spotify
?>

Lignende artikler