Når bør jeg avrette gulvet?

I spesielt eldre bygg er det ofte nødvendig å avrette gulv, enten fordi det er skjevt eller om du skal legge nytt. Uansett er det viktig at underlaget er helt plant for et best mulig resultat. En tommelfingerregel er at avviket ikke bør overstige to millimeter over en meter.

For å vurdere gulvet ditt i dag kan du bruke et rettholt, som fungerer som en lengre versjon av et vater.

Når du har vurdert gulvet ditt er det vanlig å bruke avrettingsmasse for å utjevne ujevnheter i gulvet. Det er ofte hvor mye avrettingsmasse som kreves som også bestemmer kostnadene.

For optimalt resultat og veiledning i denne prosessen, anbefaler vi deg å høre med oss først. Kontakt oss for mer informasjon!