Hva er forskjellen på oppussing og renovering?

Oppussing er ofte mindre, estetiske forbedringer i et rom eller en hel bolig, som maling, gulvlegging og utskifting av møbler. Renovering derimot innebærer mer omfattende endringer, som å endre planløsning, skifte tak eller vinduer, og oppgradere badet eller det elektriske. Likevel brukes begrepet “pusse opp” bredt av de fleste som ikke er fagfolk.

I våre prosjekter gjør vi det som kalles totalrenovering. Dette er gjerne en større renovering av en bolig, der flere faggrupper skal være involvert. Vi spesialiserer oss på våtrom, men tar også på oss alt av innvendige arbeider, fra mindre tilleggsarbeider til hele boliger.